ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  • 17 February, 2021
แรงงานอินโดนีเซีย ถูกระงับการเดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ยังไม่สามารถเดินทางได้

1. ตลาดแรงงานต่างชาติในไต้หวันพลิก จากตลาดผู้ซื้อกลายเป็นตลาดของผู้ขาย นายจ้างแย่งรับโอนย้ายแรงงาน ไม่เก็บค่าโอนย้าย บาง รง. ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน ยังเพิ่มค่ากะ 4,000-7,000 เหรียญต่อเดือน ดึงดูดแรงงานต่างชาติที่ครบสัญญาโอนย้ายไปทำงานกับตน

      เศรษฐกิจของไต้หวันเติบโตสวนประแส ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณืโควิด ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศมีอุปสรรค แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันลำบาก ส่งผลให้ภาวะขาดแคลนแรงงานที่หนักหน่วงอยู่แล้ว ยิ่งรุนแรงขึ้น ไม่เพียงแต่ภาคการผลิตเท่านั้น ภาคการก่อสร้างที่ประสบปัญหานี้มานานหลายปี ขณะนี้บานปลายจนโครงการก่อสร้างต่างๆ ต้องลดเงื่อนไข เพิ่มมูลค่าโครงการก่อสร้าง กระนั้นก็ยังไม่ค่อยมีผู้เข้าประกวดราคา ทำให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการต้องหยุดชะงัก

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการต้องหยุดชะงักหรือชะลอ เพราะขาดแคลนคนงาน

       กิจการที่ได้รับอานิสงส์ขายดีเป็นพิเศษ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องออกกำลังกาย สินค้าชอปปิงออนไลน์และโลจิสติกส์ ฯลฯ ต่างแย่งกันรับโอนย้ายแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบสัญญาและต้องการจะเปลี่ยนนายจ้างใหม่ ด้วยการงัดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติมาทำงายกับตน นอกจากไม่มีการเก็บค่าบริการย้ายนายจ้างแล้ว หลายโรงงานยังไม่ให้แรงงานต่างชาติต้องเสียค่าบริการรายเดือน บางโรงงานยังเพิ่มเงินค่าเข้ากะที่น่าสนใจ อย่างโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งที่รับแรงงานไทยจำนวนมาก เพิ่มค่าเข้ากะให้ต่างหาก กะกลางวันเพิ่มให้ 4,000 เหรียญต่อเดือน กะกลางคืน 7,000 เหรียญต่อเดือน แรงงานไทยมีการบอกต่อๆ กันไป เมื่อครบสัญญาแล้ว ขอโอนย้ายไปทำงานกับบริษัทที่ให้สวัสดิการดีกว่า ทำให้นายจ้างเดิม ต้องเพิ่มสวัสดิการสูงขึ้น เพื่อดึงแรงงานของตนให้อยู่ทำงานต่อไป

ภาคการผลิตขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก เมื่อนำเข้าแรงงานต่างชาติมีอุปสรรค หันมาใช้วิธีรับโอนย้ายภายในประเทศ

       แต่ขอเตือนว่า การรับโอนย้ายแรงงานข้างต้น ต้องเป็นแรงงานที่ทำงานครบสัญญา หรือถ้าเป็นผู้อนุบาล นายจ้างเดิมไม่มีคุณสมบัติจะว่าจ้างต่อไป เช่น ผู้ถูกดูแลเสียชีวิตไปแล้วเป็นต้น จะขอโอนย้ายกลางสัญญาไม่ได้ นายจ้างทั่วไปก็ไม่กล้าที่จะรับโอนแรงงานประเภทนี้ เพราะกลัวมีปัญหา ทำงานได้ไม่นาน เห็นที่อื่นดีกว่าก็อาจขอโอนย้ายต่อ

น.ส. วรัตม์สุดา ศรัทตต์ รอง ผอ. รักษาการ ผอ. สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ REXON INDUSTRIAL CORP. นครไทจง ซึ่งผลิตเครื่องออกกำลังกาย และต้องการรับแรงงานไทยจำนวนมาก

2. ตลาดผู้อนุบาลเดือด นายจ้างเจอศึกหลายด้าน รับโอนย้ายผู้อนุบาลภายในไต้หวัน และต้องจ่ายเงินค่าบริการพิเศษให้ บจง. 20,000-40,000 เหรียญไต้หวันต่อการว่าจ้างผู้อนุบาล 1 คน

       ด้านตลาดผู้อนุบาลต่างชาติ ยิ่งแข่งกันเดือด เนื่องจากแรงงานอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาสำคัญของผู้อนุบาล ครองสัดส่วนร่วม 80% ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราสูง ถูกระงับการเดินทางชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้วยังไม่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ นอกจากนี้ ยังมีผู้อนุบาลจำนวนหนึ่งขอโอนย้ายไปทำงานในโรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีเวลาทำงานที่แน่นอน มีสวัสดิการและค่าจ้างดีกว่า ทำให้ตลาดผู้อนุบาลป่วน เท่าที่ทราบ ปัจจุบัน การว่าจ้างผู้อนุบาล เป็นการรับโอนย้ายภายในไต้หวันเป็นหลัก และนายจ้างหากต้องการว่าจ้างผู้อนุบาล นอกจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนย้ายแล้ว ยังต้องจ่ายเงินพิเศษประมาณ 20,000-30,000 เหรียญไต้หวันให้แก่บริษัทจัดหางานต่อการว่าจ้างผู้อนุบาล 1 คน

แรงงานอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่มาสำคัญของผู้อนุบาล ครองสัดส่วนร่วม 80% ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราสูง ถูกระงับการเดินทางชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จนขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้วยังไม่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง