สโมสรผู้ฟัง วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

  • 24 October, 2020
  • อโศก ศรีจันทร์
ภายในของรถไฟที่วิ่งระหว่างเมือง หรือรถไฟหวานเย็นไต้หวันรุ่นใหม่ EMU900 ที่นั่งไม่แออัด นั่งสบาย

1. ชาวไต้หวันเดือด กรณีรัฐบาลคาดการณ์ผิดเตรียมวัคซีนฟรีไว้ไม่พอ คนแห่ฉีดจนต้องประกาศให้กลุ่มคนอายุ 50-64 ปีหยุดฉีดชั่วคราว นายกฯ ต้องออกมาขอโทษ

       สัปดาห์นี้ไต้หวันมีประเด็นร้อนที่ตรงกันข้ามกับสภาพอากาศที่ทั้งเย็นทั้งชื้นแฉะ นั่นก็คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่รัฐบาลประกาศเปิดให้ฉีดฟรีตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมเป็นต้นมา ปรากฏว่าชาวบ้านแย่งกันไปฉีดวัคซีนฟรี เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็ฉีดไปร่วม 2 ล้านโดส ทำเอารัฐบาลตกใจ กลัวว่าวัคซีนที่สั่งซื้อมาประมาณ 6 ล้านกว่าโดสจะไม่เพียงพอฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่มีทั้งหมด 9 กลุ่ม จึงประกาศให้กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง หยุดให้วัคซีนเป็นการชั่วคราว คราวนี้ก็เป็นเรื่องสิ ชาวบ้านสวดกันแหลกลาญ เจ้าหน้าที่ต้องวุ่นวายกับการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่มาจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้าว่า ใครมีสิทธิ์ฉีดได้และใครฉีดไม่ได้ ส่วนคนที่มีสิทธิ์ฉีดได้ตอนนี้ก็แย่งกันไปฉีดเพราะกลัวกันว่าวัคซีนจะหมด ขณะที่หลายเมืองได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถแจกจ่ายไปถึงระดับชุมชนหรือหมู่บ้านได้ ชาวบ้านก็ยิ่งไม่พอใจ

คาดไม่ถึง รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนฟรี คนแห่ไปรับการฉีด แต่วัคซีนไม่เพียงพอ 

       ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในเขตปั่นเฉียว นครนิวไทเป ควงไม้เบสบอลไปประท้วงที่กรมควบคุมโรค เพราะหมู่บ้านของเขา วัคซีนขาดแคลนอย่างหนักเหลือไม่ถึง 100 โดส ขณะที่ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่รอการรับวัคซีนอีก 700 กว่าคน เสียงสวดของชาวบ้านดังกระหึ่ม จนนายเฉินสือจง รมว.สาธารณสุขต้องออกมาขอโทษ ตามด้วยนายซูเจินชาง นรม.ไต้หวันก็ออกมาขอโทษต่อประชาชนว่า เกิดความผิดพลาดทั้งในส่วนของลำดับขั้นตอนและจังหวะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ปีนี้รัฐบาลสั่งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประมาณ 6 ล้านกว่าโดส ณ วันศุกร์ที่ผ่านมาแจกจ่ายออกไปตามเมืองต่างๆ แล้ว 5.4 ล้านโดสหรือประมาณ 80%

ผู้ใหญ่บ้านในนครนิวไทเปรายหนึ่ง ไม่พอใจควงไม้เบสบอลไปทวงวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงทีกรมควบคุมโรค

       ทั้งนี้เดิมกระทรวงสาธารณสุขฯกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีประกอบด้วย 9 กลุ่มดังต่อไปนี้

1.  ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

2.    ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหายากและผู้ป่วยอาการหนัก

3.    ทารกอายุตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไป-วัยก่อนเข้าเรียน

4.    หญิงมีครรภ์และบิดา-มารดาของเด็กทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน

5.    ครูและเจ้าหน้าที่ รร. อนุบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลระยะยาว

6.    เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการป้องกันโรค

7.    เจ้าหน้าที่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์น้ำ

8.    เจ้าหน้าที่สวนสัตว์และเจ้าหน้าที่ตรวจกักกันโรคสัตว์

9.    เด็กนักเรียนชั้นประถมฯจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนฟรี คนแห่ไปรับการฉีด แต่วัคซีนไม่เพียงพอ 

2. ไต้หวันยกระดับรถไฟหวานเย็น ไม่เพียงแต่เพื่อการเดินทาง ยังใช้เป็นขบวนรถท่องเที่ยวได้ด้วย

       เพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวัน ส่วนใหญ่คงเคยนั่งรถไฟ หรือใครที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันก็อาจเคยนั่งรถไฟของไต้หวันมาแล้ว วันนี้ จะนำเอาเรื่องราวรถไฟของไต้หวันมาเล่าให้ฟังกัน โดยเฉพาะรถไฟที่วิ่งระยะสั้นระหว่างเมืองและจอดทุกสถานี ภาษาจีนเรียกว่า ชวีเจียนเชอ (區間車) หรือทงฉินเตี้ยนเหลียนเชอ (通勤電聯車) ซึ่งที่บ้านเราเรียกกันอีกชื่อว่า รถไฟหวานเย็น ซึ่งเป็นคำเรียกที่น่ารัก แกมเห็นบแนมนิดหน่อย คือเป็นรถไฟที่วิ่งช้าจอดทุกสถานี และจอดแต่ละแห่งก็จอดนานเสียด้วย ส่วนรถไฟหวานเย็นของไต้หวัน แม้จะจอดทุกสถานี แต่จอดไม่นาน วิ่งช้ากว่ารถไฟขบวนอื่น แต่ไม่ถึงกับช้ามากนัก โดยจะจอดหลีกทางให้รถไฟขบวนความเร็วสูงกว่าวิ่งผ่านไปก่อน ดังนั้นราคาจะถูก เป็นที่นิยมของคนทำงานต่างเมืองหรือเดินทางไปเมืองอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกล

รถไฟเป็นระบบขนส่งมวลชนสำคัญของไต้หวัน ในภาพเป็นขบวนรถไฟปูยูม่า

ในไต้หวันการเดินทางสะดวกมาก โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง ไม่ว่าจะรถไฟ รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง และระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก รวดเร็ว ตรงเวลานี่เอง มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไต้หวันเจริญเติบโต เนื่องจากการเคลื่อนย้าย เดินทางไปจับจ่ายซื้อของหรือท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รถไฟที่วิ่งระหว่างเมือง หรือรถไฟหวานเย็นของไต้หวันรุ่นใหม่ EMU900 ชุดแรก ลำเลียงถึงท่าเรือฮัวเหลียนแล้ว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นี้

       รถไฟรางไต้หวัน กำกับดูแลโดยการรถไฟไต้หวัน หรือชื่อย่อ TRA มีขบวนรถบริการมากมายหลายแบบ ส่วนใหญ่เป็นรถไฟรางคู่ ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ขบวนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ซึ่งจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ คือขบวนรถไฟจื้อเฉียง (自強號) ซึ่งมีหลากหลายแบบ อย่างรถไฟขบวนทาโรโกะ ขบวนปูยูม่า เป็นต้น แน่นอนราคาจะแพงสุด รองลงมาเป็นขบวนรถไฟจวี๋กวง (莒光號) อันดับสุดท้ายคือรถไฟที่วิ่งระหว่างเมือง หรือรถไฟหวานเย็น

รถไฟที่วิ่งระหว่างเมือง หรือรถไฟหวานเย็นของไต้หวันรุ่นใหม่ EMU900 จะเริ่มเปิดให้บริการช่วงตรุษจีนที่จุถึงนี้

       ที่นำเอารถไฟหวานเย็นของไต้หวันนำมาเล่าให้ฟัง ก็เพราะการรถไฟไต้หวันทุ่มทุน 25,300 ล้านเหรียญไต้หวัน นำเข้าตู้รถไฟวิ่งระหว่างเมืองหรือรถไฟหวานเย็น 520 ตู้ ขบวนละ 10 ตู้ รวมเป็นรถไฟใหม่เอี่ยม 52 ขบวน แทนที่รถไฟหวานเย็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชุดแรกเดินทางถึงท่าเรือฮัวเหลียนในวันที่ 24 ต.ค. คือวันนี้ การรถไฟไต้หวันระบุ จะช่วยเพิ่มปริมาณการลำเลียงผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถึง 40%

ภายในของรถไฟที่วิ่งระหว่างเมือง หรือรถไฟหวานเย็นของไต้หวันรุ่นใหม่ EMU900 ที่นั่งไม่แออัด นั่งสบาย

       รถไฟหวานเย็นรุ่นใหม่ คือรุ่น EMU900 ออกแบบมาอย่างสวยงาม โดยการรถไฟไต้หวันมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย กว้างขวางกว่าเดิม ระบบส่องสว่างสามารถปรับแสงตามสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ เพิ่มพื้นที่สำหรับบริการคนพิการ มีที่วางรถจักรยาน โดยออกแบบที่เก็บเป็นแบบตั้ง แต่ละขบวน สามารถวางรถจักรยานได้ 12 คัน เพิ่มที่นั่งสำหรับผู้หญิงมีครรภ์ มีที่วางรถเข็นเด็กอยู่ข้างๆ เมื่อสตรีมีครรภ์ขึ้นรถ สามารถกดปุ่มโดยเฉพาะได้ ที่นั่งผู้หญิงมีครรภ์จะมีสัญญาณไฟสว่างขึ้นและมีเสียงดนตรี เพื่อให้คนที่ไม่ใช้หญิงมีครรภ์แต่ไปนั่งอยู่รู้ตัว ลุกขึ้นให้ผู้หญิงมีครรภ์มานั่ง และเพิ่มระบบบันทึกภาพและระบบสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ ให้ดูง่ายและเข้าใจ ที่สำคัญคือทำให้การเดินรถปลอดภัยมากขึ้น และสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ด้วย สรุปคือเป็นขบวนรถไฟที่ดูสะอาดสะอ้าน โอ่โถง สวยงาม น่าไปลองนั่ง ไม่เพียงแต่เป็นยานพาหนะที่พาเราถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ค่ารถไม่แพง แถมยังใช้เป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวชมวิวได้ด้วย

เกาอี้สีแดงชมพู สำหรับหญิงมีครรภ์และผู้สูงอายุ มีปุ่มกดเสียงและแสงสัญญาณเตือนว่า มีหญิงมีครรภ์และผู้สูงอายุต้องการที่นั่ง

ที่นั่งสำหรับสตรีมีครรภ์ยังมีที่จอดรถเข็นเด็ก

ภายในรถปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม ทำให้ไม่มือหรือสว่างเกินไป

ห้องน้ำออกแบบให้กว้างขึ้นและมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ออกแบบใหม่ ที่เก็บจักรยานแบบแนวตั้ง ทำให้ทั้งขบวนรถไฟสามารถเก็บรถจักรยานได้ 12 คัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง