ไลฟ์สไตล์-วัฒนธรรม Lifestyle-Cultureมองปัจจุบัน ย้อนอดีต

ขอเชิญรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและของชาวจีน ประวัติบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เทพเจ้าต่าง ๆ ฯลฯ

รายการ

16 March, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -16 มี.ค. 63- เทศกาลเชงเม้งกับการเซ่นไหว้ออนไลน์

...more
09 March, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -09 มี.ค. 63- 註生娘娘หรือ臨水夫人 องค์เทพที่ดูแลเรื่องสุขภาพและการขอบุตร

...more
02 March, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -02 มี.ค. 63- เป่าเซิงต้าตี้-องค์เทพดูแลเรื่องสุขภาพ

...more
24 February, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -24 ก.พ. 63-เทียนหยวนกง-วัดจีนที่งดงามที่สุดในไต้หวัน

...more
17 February, 2020

มองปัจจุบัน ย้อนอดีต  -17 ก.พ. 63- ชาวจีนแคะหรือชาวฮากกาในไต้หวัน

...more
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 55

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง