แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

รายการ

25 November, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์
2020-11-25...more
18 November, 2020
อโศก ศรีจันทร์

1. จับตาสภาฯ ไต้หวันพิจารณาขยายระยะเวลาทำงานของผู้อนุบาล มากกว่า 14 ปี แม้จะไม่ได้พูดถึงแรงงานภาคการผลิต แต่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี

...more
11 November, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. แรงงานเวียดนามประท้วงรัฐบาลของตน ไม่เหลียวแลเรื่องประชาชนกลับบ้านไม่ได้ตกค้างในไต้หวันกว่า 20,000 เรียกร้องให้จัดเที่ยวบินพิเศษมารับและจัดให้กักตัวฟรีเหมือนอย่างแรงงานไทย

...more
04 November, 2020
อโศก ศรีจันทร์

1. ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น ขณะเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเถาหยวน ลืมเพาเวอร์แบ๊งค์ แบตเตอรี่ลิเธียมและไฟแช็คไว้ในกระเป๋าสัมภาระ ต้องรื้อหากันชุลมุน

...more
28 October, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. อินโดนีเซียยันไม่ถอย ปีใหม่เป็นต้นไป นายจ้างไต้หวันนำเข้าผู้อนุบาลและลูกเรือประมงอินโดนีเซีย ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 70,000-100,000 เหรียญแน่นอนแล้ว ก.แรงงานไต้หวันลั่น รับไม่ได้กับการประกาศเพียงฝ่ายเดียว

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 65

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง