แรงงาน-ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Labor-New immigrantsไขปัญหาแรงงาน

รายการไขปัญหาแรงงาน เป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยจำนวนมาก โดยนำเสนอปัญหาด้านแรงงานและวิธีแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามปัญหา แสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ของตน ขอฟังเพลง และlส่งเสียงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีฝากข้อความทางโทรศัพท์ 02-28856168 ต่อเบอร์ภายใน 307 จากนั้นทำตามขั้นตอนนำแนะ หรือใช้วิธีเขียนเป็นจดหมายส่งเข้าสู่รายการก็ได้ ที่ Rti, Thai Service. P.O.Box 123-199,Taipei,Taiwan(11199)R.O.C.

ข่าวด่วนรายการ

23 September, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์
2020-09-23...more
16 September, 2020
อโศก ศรีจันทร์

1. ตำรวจไต้หวันตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ตรวจจับเข้มแรงงานเวียดนามตั้งแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้สงวน

...more
09 September, 2020
อโศก ศรีจันทร์

1. ไม่พึ่งบริษัทจัดหางานก็ได้! กระทรวงแรงงานทำเว็บโอนย้ายนายจ้างฉบับภาษาไทยและอื่นๆ แรงงานไทยติดตามความคืบหน้าการโอนย้ายและค้นหาข้อมูลนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติได้ด้วยตนเองง่ายขึ้น

...more
02 September, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. กระทรวงแรงงานเตือนขายสินค้าแบรนด์เนมปลอมมีโทษจำคุก ปรับและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเงินจำนวนมหาศาล

...more
26 August, 2020
อัญชัน ทรงพุทธิ์

1. สาธารณสุขไต้หวันเตือน ทานของสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงพยาธิขึ้นสมอง ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีแรงงานไทยกินหอยเชอรี่ดิบเสียชีวิตหรืออัมพาตแล้วกว่า 50 ราย

...more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 64

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง