นายกรัฐมนตรีไต้หวัน เตรียมส่งเสริมให้ปีค.ศ. 2021 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

  • 20 August, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
นายกรัฐมนตรีไต้หวัน เตรียมส่งเสริมให้ปีค.ศ. 2021 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

           นายกรัฐมนตรีซูเจิ้นชาง (蘇貞昌) กล่าวในระหว่างการประชุมสภาบริหารไต้หวันวันนี้ (20 สิงหาคม) ว่า ในปีหน้าจะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงคมนาคมบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงซ่อมแซมทางจักรยาน สิ่งอำนวยความสะดวกตามถนนหนทางกับจุดแวะพัก รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายเส้นทางจักรยานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อทำให้ไต้หวันเป็น “อาณาจักรแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน” ที่สวยงามที่สุดในโลก

           กระทรวงคมนาคมได้กล่าวรายงานผลการก่อสร้างเส้นทางจักรยานทั่วไต้หวัน ระบุว่า ตั้งแตปีค.ศ.2015 กระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน เพื่อพัฒนาเส้นทางจักรยานให้เข้าถึงพื้นที่ตามเมืองต่างๆ จนทำให้ล่าสุดทั่วไต้หวันมีทางจักรยานที่สร้างเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว เป็นระยะทางรวมประมาณ 7,500 กิโลเมตร

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore