ก.มหาดไทยไต้หวัน เตรียมเสนอให้เปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้างบ้าน แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

  • 24 September, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ก.มหาดไทยไต้หวัน เตรียมเสนอให้เปิดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานก่อสร้างบ้าน

        ปัจจุบันรัฐบาลไต้หวันอนุญาตโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระดับประเทศสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติมาทำงานได้ แต่เมื่อไม่นานมานี้มีสื่อรายงานว่า ทั่วไต้หวันเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างมากที่สุดในรอบ 100 ปี ซึ่งผู้ประกอบการเผยว่า ตอนนี้แม้มีเงินจ่ายก็ไม่สามารถหาคนมาทำงานได้ ด้วยเหตุนี้นายฮัวจิ้งฉวิน (花敬群) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน จึงเสนอให้ผ่อนปรน โดยอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างชาติมาทำงานก่อสร้างบ้านเรือนทั่วไปหรืออาคารพาณิชย์ได้

       กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปยังกระทรวงแรงงาน โดยแนะว่า อาคารที่มีพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ของฐานรวมแล้วมากกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ก็คือจะรวมถึงโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยกับอาคารพาณิชย์มูลค่ากว่า 10,000 ล้านเหรียญไต้หวันขึ้นไป สามารถยื่นขออนุญาตนำเข้าแรงานข้ามชาติได้ แต่อย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อปีที่ผ่านมา ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี ทำให้แนวร่วมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไต้หวัน (Taiwan Occupational Safety and Health Link ,Taiwan OSH Link) คัดค้านข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย

       องค์กรภาคประชาสังคมเห็นว่า ควรต้องปรับปรุงอุปกรณ์และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานก่อน ไม่ใช่พึ่งพาแรงงานที่มีค่าแรงต่ำมาเติมกำลังแรงงานที่ขาดแคลน ดังนั้นเมื่อสถานที่ก่อสร้างมีอันตราย แรงงานต่างชาติที่จะนำเข้ามาจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมก่อน และยังมีอุปสรรคด้านภาษาที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ด้วย กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันคาดว่า วันที่ 29 กันยายนนี้จะมีการประชุมหารือในกลุ่มย่อย ส่วนจะเปิดหรือไม่? ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงแรงงาน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore