ร้อยละ 62 ของประชาชนคิดว่าตนเองเป็นคนไต้หวัน และความเป็นไต้หวันคือความเห็นของคนส่วนใหญ่

  • 24 September, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ร้อยละ 62 ของประชาชนคิดว่าตนเองเป็นคนไต้หวัน และความเป็นไต้หวันคือความเห็นของคนส่วนใหญ่

           สภานิติบัญญัติไต้หวันเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดช่องทางการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ (24 กันยายน)หน่วยงานคลังสมองของไต้หวัน (TaiwanThinktank) ก็ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็น “การส่งเสริมความเป็นประเทศ” พบว่า ประชาชนร้อยละ 62 คิดว่าตนเองเป็นคนไต้หวัน ซึ่งการสำรวจนี้มีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่คิดว่าตนเองเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ไต้หวันได้ในความช่วยเหลือและข้อมูลข่าวสารกับนานาประเทศผ่านข้อความที่ว่า “Taiwan can help” กับ “Taiwan is helping” ซึ่งประชาชนไต้หวันร้อยละ 48.1 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกับประเทศต่างๆ ในนามของ “ไต้หวัน” อีกทั้งประชาชนเกินครึ่งหวังว่านานาประเทศจะเรียกตนว่า “ไต้หวัน” ด้วย ขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ 45 ด้วยเห็นเป็นอย่างยิ่งกับการกำหนดขอบเขตของอาณาเขต “โดยแก้รัฐธรรมนูญปัจจุบันให้ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะไต้หวัน เผิงหู จินเหมิน และหมาจู่” นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 45.5 ยังเห็นว่าไม่จำเป็นรักษาระดับการปกครอง “รัฐบาลมณฑล” ไว้ โดยหวังว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

           คุณต่งซือฉี (董思齊) รอง ผอ.หน่วยงานคลังสมองของไต้หวันวิเคราะห์ว่า ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มที่ประชาชนคิดว่าตนเองเป็นคนไต้หวันเพิ่มอย่างชัดเจน เฉกเช่นการเลือกในระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันตลอดระยะเวลหลายปีที่ผ่านมา ก็ค่อยๆ ทำให้เอกลักษณ์ของชาติมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ประกอบไต้หวันถูกจีนแผ่นดินใหญ่โจมตีและคุมคามอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับในความเป็นไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore