นรม. ซู ชี้ การสร้างบ้านสังนรม. ซู ชี้ การสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์ถึงปลายปีมีจำนวน 42,000 กว่าหลัง ผลสำเร็จ 106%คมสงเคราะห์ถึงปลายปี 42,000 กว่าหลัง ผลสำเร็จ 106%

  • 25 September, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
นรม. ซูเจินชาง แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

          นรม. ซูเจินชาง แถลงในการประชุมสภาบริหารในวันที่ 24 ว่า  การสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์ให้เช่าเป็นนโยบายสำคัญของ ปธน.ไช่อิงเหวิน ที่ต้องการสร้างความเป็นธรรมในสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกาส นักเรียนจากต่างเมือง หรือคนทำงานวัยหนุ่มสาว จะได้มีที่อยู่ที่สะดวกสบาย ในราคาค่าเช่าที่จ่ายได้

นรม. กล่าวว่า เมื่อปี 2015 บ้านสังคมสงเคราะห์ให้เช่า มีจำนวน 10,624 หลัง ในช่วง 4 ปีกว่าที่ผ่านมา ส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมมือกันสร้างเพิ่ม คาดว่าถึงตุลาคมปีนี้ โครงการระยะที่ 1 ปี 2017 – 2020 จะเสร็จสิ้นมีจำนวน 40,000 หลัง จนถึงปลายปี จะมีจำนวนเพิ่มเป็น 42,000 กว่าหลัง ผลสำเร็จ 106%

นรม. กล่าวว่าสำหรับระยะที่ 2 ปี 2021 - 2024 ส่วนกลางจะเป็นผู้เปิดประมูลก่อสร้าง จำนวน 66,000 หลัง นอกจากเพิ่มปริมาณแล้วจะคำนึงถึงคุณภาพด้วย แต่ละโครงการจะต้องมีผ่านการรับรองมาตรฐานก่อสร้าง 2 รายการ เช่น พลังงานสีเขียว อัจฉริยะ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น

นรม. ซู กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจสถานที่หลายร้อยแห่ง เพื่อก่อสร้างบ้านสังคมสงเคราะห์ระยะที่ 2 ซึ่งจะบูรณาการระหว่างกระทรวง เช่น หน่วยงานบรรเทาภัย ทหาร ศิลปวัฒนธรรม ภาคการผลิต กิจการสร้างสรรค์ กำหนดวัตถุประสงค์การสร้างเฉพาะ เช่น การดูแลทารก การดูแลเด็กเล็ก การสร้างสรรค์ ดูแลเยาวชน เป็นต้น เพื่อเสนอให้รัฐบาลอนุมัติโครงการ ตั้งเป้าหมายเมื่อถึง ปี 2024 จะมีบ้านสังคมสงเคราะห์ให้เช่ารวม 120,000 หลัง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore