กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเว็บไซต์ คลังความทรงจำวัฒนธรรมไต้หวัน เปิดใช้งานวันที่ 17

  • 16 October, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำเว็บไซต์ คลังความทรงจำวัฒนธรรมไต้หวัน เปิดใช้งานวันที่ 17

กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันการจัดตั้งเว็บไซต์ คลังความทรงจำวัฒนธรรมไต้หวัน(Taiwan Cultural Memory Bank) ผ่านมา 3 ปี เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันวัฒนธรรมแห่งชาติ เว็บไซต์หลักเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชนนับร้อยแห่ง และพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม 12 แห่ง จนถึงปัจจุบันเก็บรวบรวมไว้ข้อมูล 2.7 ล้านรายการ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ข้อมูลคลาสสิกจนถึงเรื่องราวของประชาชน เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาวัฒนธรรมที่มีความสมบูรณ์

เว็บไซต์เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวของศิลปินมากมาย เกี่ยวกับหุ่นกระบอก การขับร้องและเล่าเรื่องนักถ่ายภาพ นักเขียนการ์ตูน เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ความเป็นอยู่ประชาชน เรื่องราวศิลปินอาวุโสต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องราวที่ประชาชนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น มีภาพที่น่าสนใจ เช่น รูปภาพเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแผงหนังสือในสมัยไต้หวันประกาศกฎอัยการศึก ภาพพืชต่างๆ ของไต้หวันมีการเก็บรวบรวมไว้ เป็นต้น

หลี่เหลียนฉวน (李連權) รมช. กระทรวงวัฒนธรรมแถลงในวันที่ 16 ว่า คลังความทรงจำวัฒนธรรมไต้หวันเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดประชาชน เปิดให้ประชาชนได้ใช้อย่างเสรี ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไต้หวันได้บันทึกเรื่องราววัฒนธรรมของไต้หวัน

          กระทรวงวัฒนธรรมคาดหวังว่า ในอนาคตคลังความทรงจำวัฒนธรรมจะประสานกับผู้ให้บริการคอนเทนต์ ในรูปแบบการเพิ่มมูลค่าหรืออาจประสานกับ AI เป็นแหล่งความรู้วัฒนธรรมและส่งเสริมไต้หวันก้าวเข้าสู่เวทีโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore