นักศึกษาไต้หวันในนอร์เวย์ฟ้องศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเรื่องสถานะสัญชาติของไต้หวัน กต. ไต้หวัน หนุนสุดตัว

  • 02 December, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นางโอวเจียงอาน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน

            นักศึกษาไต้หวันรายหนึ่งที่ศึกษาต่อในนอร์เวย์ ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของนอร์เวย์ระบุสัญชาติของเขาว่า "เป็นมณฑลหนึ่งของจีน" อย่างไม่เหมาะสม และศาลฎีกาของนอร์เวย์สั่งยกฟ้องของเขา นักศึกษาไต้หวันรายนี้จึงตัดสินใจยื่นฟ้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป

          นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ระบุว่า "ประเด็นนี้เป็นประเด็นสถานะพลเมืองของไต้หวันไม่มีเอกสารของจีนใด ๆ การระบุของนอร์เวย์จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง สัญชาติของเขาถูกระบุว่าเป็นสัญชาติจีน ไม่ตรงกับสถานะพลเมืองของเขา และเป็นการละเมิดสิทธิการยอมรับสถานะของเขาด้วย ดังนั้น จึงเป็นการละเมิดมาตรา 8 อนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปด้วย ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นักศึกษาผู้นี้ฟ้องร้องต่อศาล"

            นอกจากนี้ นางโอวฯ ยังได้ย้ำอีกว่า ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน คำพิพากษาของศาลฎีกานอร์เวย์ไม่ได้รับฟังคำให้การของผู้ฟ้อง ไม่ได้ปกป้องสิทธิของนักศึกษาไต้หวัน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลนอร์เวย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นนี้ และรีบแก้ไขความผิดพลาดให้ถูกต้อง  

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore