โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวรวม 14 แห่งของกรุงไทเปได้รับรองตรามุสลิม เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

  • 03 December, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวรวม 14 แห่งของกรุงไทเปได้รับรองตรามุสลิม เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด

         ไช่ปิ่งคุน (蔡炳坤) รองผู้ว่าการกรุงไทเปเปิดเผยว่า จากสถิติผลการสำรวจดัชนีการท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกของ Master Card เมื่อปีที่แล้ว พบว่าไต้หวันเป็นครั้งแรกที่ติดอยู่ใน 3 อันดับแรกของกลุ่มประเทศที่ไม่ไช่มุสลิม เช่นเดียวกับอังกฤษกและญี่ปุ่น แต่กระนั้นไต้หวันก็ยังมีความกระตือรือล้นในการสร้างประเทศให้มีบทบาทสำคัญจนได้รับรองตราสัญลักษณ์จากมุสลิมในหลายด้าน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมด้วย การท่องเที่ยวของกรุงไทเปจึงอาศัยช่วงเวลาของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 นี้ พัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยวให้สอดรับกับความต้องการของนักเที่ยวชาวมุสลิม โดยล่าสุดกรุงไทเปก็มีสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซัน (Yangmingshan National Park), สวนป่ากวนตู้ (Guandu Nature Park) และสถาปัตยกรรมโบราณโปผีเหลียว (Bopiliao Historical Block) กับโรงแรมที่พักอีก 11 แห่ง ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ฮาลาลเพิ่มเติม หวังรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้ามาเยือนไต้หวันช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

          สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงห้องพักให้มีพื้นที่ละหมาดในทิศทางที่ถูกต้อง มีอุปกรณ์การละหมาด การติดตั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายในห้องน้ำ มีการเสิร์ฟอาหารมุสลิม และฝึกอบรมผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมแบบมืออาชีพ เป็นต้น โดยกรุงไทเปได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมุสลิมจาก 20 ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารือ เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวสามารถเข้าถึงความต้องการของชาวมุสลิมได้ 100% ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการต่างๆ จะได้สื่อสารตรงกับชาวมุสลิม รับทราบถึงความต้องการและโอกาสการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore