ปธน.ไช่อิงเหวินเผย Facebook เป็นพันธมิตรที่ดีในการป้องกันโควิด-19 หวังให้ทั่วโลกมองเห็นไต้หวันมากขึ้น

  • 03 December, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ปธน.ไช่อิงเหวินเผย Facebook เป็นพันธมิตรที่ดีในการป้องกันโควิด-19 หวังให้ทั่วโลกมองเห็นไต้หวันมากขึ้น

       วันนี้ (3 ธันวาคม) ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Facebook Made by Taiwan 2020 ผ่านทางออนไลน์ โดยระหว่างการร่วมกิจกรรมประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวว่า เฟซบุ๊กเป็นพันธมิตรสำคัญของไต้หวันในการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพราะได้ให้ข้อมูลของสถานการณ์แพร่ระบาดที่ถูกต้องแม่นยำ โดยอนาคตก็หวังว่าเฟซบุ๊กจะเป็นช่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไต้หวันแบรนด์ต่างๆ ออกสู่เวทีระดับสากล ให้ทั่วโลกได้เห็นไต้หวันในมุมมองต่างๆ มากขึ้น

       เพื่อช่วยให้ไต้หวันปรับตัวได้อย่างรวดเร็วบนโลกดิจิทัลหลังผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เฟซบุ๊กจึงประกาศโครงการใหม่ล่าสุดชื่อว่า Made by Taiwan 2020 โดยจะมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านทรัพยากรข้อมูลของไต้หวันใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.เศรษฐกิจใหม่ 2.เทคโนโลยีใหม่ และ 3.ทรัพยากรบุคคลใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้หมุนเวียนแบบครบวงจร และสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ใหม่ให้กับโลกดิจิทีลของไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore