ส.ส. ไต้หวันจัดตั้งกลุ่มมิตรไต้หวัน-สิงคโปร์

  • 04 December, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ส.ส. ไต้หวันจัดตั้งกลุ่มมิตรไต้หวัน-สิงคโปร์

สมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวันจัดตั้งกลุ่มมิตรไต้หวัน-สิงคโปร์ ในวันที่ 4 เจียงฉี่เฉิน (江啟臣) หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) เป็นประธานกลุ่ม สมาชิกพรรคฝ่ายค้านและรัฐบาลร่วม 40 คนเข้าเป็นสมาชิก Yip Wei Kiat  ผู้แทนสิงคโปร์ประจำไต้หวัน หลินจื้อเจีย (林志嘉) เลขาธิการสภานิติบัญญัติ เถียนกวงจง (田光中) รมช. กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น เข้าร่วมพิธีจัดตั้ง

เจียงฉี่เฉิน กล่าวว่าไต้หวัน-สิงคโปร์มีความสัมพันธ์แนบแน่นเปรียบประดุจพี่น้อง เป็นพันธมิตรสำคัญในด้านการค้า สิงโปร์ปกครองโดยระบบคณะรัฐมนตรี ภายใต้รัฐสภา การติดต่อระหว่างรัฐสภาของสองฝ่ายจึงมีความสำคัญ

ทางด้าน Yip Wei Kiat กล่าวว่า ความสัมพันธ์สิงคโปร์-ไต้หวันมีความยาวนาน ประชาชน 2 ฝ่ายติดต่อระหว่างกันอย่างแนบแน่นในด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม การศึกษา 2 ฝ่ายอนุเคราะห์ประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore