ทำเนียบ ปธน. ขอบคุณวุฒิสภาฝรั่งเศสสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรนานาชาติ

  • 07 May, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ทำเนียบ ปธน. ขอบคุณวุฒิสภาฝรั่งเศสสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรนานาชาติ
จางตุนหัน (張惇涵) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน

ในวันที่ 6 พฤษภาคม วุฒิสภาฝรั่งเศสผ่าน “ญัตติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ” ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 340 เสียง งดออกเสียง 19 เสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้าน เรียกร้องรัฐบาลฝรั่งเศสสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์การตำรวจโลก (Interpol) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

จางตุนหัน (張惇涵) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงในวันที่ 7 นับเป็นการสนับสนุนไต้หวันต่อจาก รมว ต่างประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (7G) ที่แถลงสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHO และ WHA เขากล่าวว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาไต้หวันพยายามช่วยเหลือทั่วโลกต่อสู้โรคระบาด แสดงว่าไต้หวันช่วยได้ (Taiwan can help) และไต้หวันยังคงช่วยเหลือต่อเนื่อง (Taiwan is helping) แสดงถึงศักยภาพอุทิศเพื่อสังคมโลก ดังนั้นนานาชาติควรให้ไต้หวันมีส่วนช่วยเหลือ (Let Taiwa Help)

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore