ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

  • 07 May, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ เลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
ปธน. ไช่อิงเหวินเข้าร่วมชมคูหาสตรีแห่งชาติไต้หวัน วันแม่สากล

ปธน. ไช่อิงเหวินเข้าร่วมชมคูหาสตรีแห่งชาติไต้หวัน ในวันแม่สากล ได้ชมนิทรรศการภาพถ่ายเด็ก ปธน. ประทับใจอย่างยิ่งที่เห็นคุณพ่อคนหนึ่งได้เขียนข้อความว่า “ครอบครัวคือพันธกิจร่วมกันของชายและหญิง ปกป้องดูแลบุตรธิดา”

ปธน. ไช่กล่าวว่าการเลี้ยงลูกคนหนึ่งจะต้องอาศัยกำลังจากหลายภาคส่วน จึงจะดูแลให้ดีได้ ไต้หวันเผชิญภาวะการมีบุตรน้อย รัฐบาลได้ให้คำมั่นตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2020 จะดูแลเด็กตั้งแต่วัย 0 - 6 ขวบ ปธน. ขอขอบคุณ นรม. ซูเจินชางด้วยที่กล่าวว่า จะดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ กล่าวได้ว่ารัฐบาลจะผลักดันนโยบายดูแลเด็ก เพื่อให้ชาวไต้หวันยินดีแต่งงานคลอดบุตร และเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข

ปธน. ไช่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ขยายขอบเขตการอุดหนุนทำเด็กหลอดแก้วและรักษาโรคมีบุตรยาก ให้สิทธิ์ในการลาพักหลังคลอด และให้เงินอุดหนุนผู้ที่ขอลาหยุดดูแลลูกโดยไม่ได้รับเงินเดือน โดยเพิ่มเงินอุดหนุนจาก 60% เป็น 80% ในเดือนสิงหาคม 2564 ได้เพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรเป็นเดือนละ 3,500 เหรียญไต้หวัน ในเดือนสิงหาคม 2565  จะเพิ่มเป็น 5,000 เหรียญไต้หวัน นี่คือความพยายามที่รัฐบาลจะส่งเสริมประชาชนเลี้ยงดูบุตรอย่างมีความสุข

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore