:::

ยกเลิกคิดค่าไฟเรทฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

  • 22 July, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ยกเลิกคิดค่าไฟเรทฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ยกเลิกคิดค่าไฟเรทฤดูร้อนเดือนกรกฎาคม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

     กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน กล่าวรายงานต่อสภาบริหารไต้หวันวันนี้ (22 กรกฎาคม) ในประเด็น “ระงับการคิดค่าไฟฟ้าของที่พักอาศัยตามเรทฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564” ซึ่งหลังจากนายกรัฐมนตรีซูเจิ้นชาง (蘇貞昌) รับฟังรายงานแล้ว ก็อนุมัติให้ทางกระทรวงเศรษฐการดำเนินการตามแผนรายงานดังกล่าวทันที โดยอัตราการใช้ไฟฟ้าในที่พักอาศัยต่ำกว่า 1,000 หน่วย จะใช้เรทปกติในการคิดคำนวณค่าไฟฟ้า สำหรับส่วนต่างที่เกินจาก 1,000 หน่วยขึ้นไป จะใช้เรทช่วงฤดูร้อนมาคิดคำนวณค่าไฟฟ้า นอกจากนี้บ้านพักคนชรา บ้านพักคนพิการ หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม และที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด ก็จะคิดค่าไฟฟ้าทุกหน่วยที่ใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้โดยไม่ใช้เรทฤดูร้อนเช่นกัน

     นายกรัฐมนตรีซูเจิ้นชางกล่าวว่า หลังมีการประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ระดับที่ 3 ประชาชนก็ลดการออกนอกบ้าน ทำงานอยู่ที่บ้านหรือต้องดูแลบุตรหลานภายในบ้าน ส่งผลให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้สภาบริหารได้ประกาศระงับการคิดค่าไฟฟ้าเรทฤดูร้อนของเดือนมิถุนายนไปแล้ว แต่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม หลังจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันประกาศขยายเวลามาตรการป้องกันโควิด-19 ระดับ 3 ออกไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ทางสภาบริหารจึงอนุมัติให้ระงับการคิดค่าไฟฟ้าเรทฤดูร้อนของเดือนกรกฎาคมต่อไปด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore