:::

นรม. ซูเจินชาง ชี้ว่า 27 กรกฎาคม มาตรการป้องกันโรคลดลงเป็นระดับ 2

  • 23 July, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
นรม. ซูเจินชาง ชี้ว่า  27 กรกฎาคม มาตรการป้องกันโรคลดลงเป็นระดับ 2
นรม. ซูเจินชาง ชี้ว่า 27 กรกฎาคม มาตรการป้องกันโรคลดลงเป็นระดับ 2

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงว่า การหารือระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานท้องถิ่นในบ่ายของวันที่ 22 กรกฏาคม จะลดมาตรการป้องโรคระบาดเหลือระดับ 2 หน่วยงานท้องถิ่นจะดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ ในเรื่องการรวมตัวในห้องไม่เกิน 50 คน นอกห้องไม่เกิน 100 คน การป้องกันโรคและสุขอนามัยการรับประทานอาหารในร้าน

ไต้หวันคำนึงถึงประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค  จึงเริ่มลดระดับมาตรการทีละขั้น โดยเน้นหลักประกันสุขภาพประชาชน

ทางด้าน นรม. ซูเจินชาง กล่าวว่า ภาวะโรคระบาดเริ่มสงบลง ได้มีการหารือกับหน่วยงานท้องถิ่น กำหนด 27 กรกฎาคม ลดมาตรการป้องกันโรคจากระดับ 3 เหลือ ระดับ 2 ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะแถลงรายละเอียดในตอนบ่ายวันที่ 23

อย่างไรก็ตามเมืองต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนมาตการได้ตามความเหมาะสม ท่าทีของกรุงไทเปและนครนิวไทเปยังต้องการดำเนินมาตรการที่เข้มงวดต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore