:::

ไต้หวันร่วมโครงการส่งเมล็ดพันธุ์เข้าสู่อวกาศ นำกลับมาเพาะปลูกบนโลก

  • 10 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันร่วมโครงการส่งเมล็ดพันธุ์เข้าสู่อวกาศ นำกลับมาเพาะปลูกบนโลก
ไต้หวันร่วมโครงการส่งเมล็ดพันธุ์เข้าสู่อวกาศ นำกลับมาเพาะปลูกบนโลก

สถาบันห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงประยุกต์แห่งชาติ (National Applied Research Laboratories -NARlab)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไต้หวันแถลงในวันที่ 10 กันยายน ไต้หวันร่วมโครงการส่งเมล็ดพันธุ์เข้าสู่อวกาศ Asia Herb in Space, AHiS ได้จัดส่ง ควินัว กล้วยไม้ฟาแลน พริกหวาน และทานตะวันรวม 4 ชนิด ท่องอวกาศ 7 เดือน ขณะนี้ได้นำกลับมาที่มหาวิทยาลัยจงซิง (National Chung Hsing) ในขั้นต่อไปจะแจกจ่ายให้กับนักเรียนประถมและมัธยมนำไปเพาะปลูกและวิจัยต่อไป

Asia Herb in Space, AHiS ริเริ่มโดยองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไต้หวันมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอวกาศ อีกทั้งในปลายเดือนพฤษภาคม ไต้หวันผ่านกฎหมายพัฒนาอวกาศได้กำหนดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ส่งเสริมการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวกาศให้มีความแพร่หลาย พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม NARLab จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงซิง ส่งเสริมนักเรียนร่วมโครงการ  AHiS เป็นการกระตุ้นเยาวชนให้มีความสนใจเทคโนโลยีอวกาศ

NARLab แถลงว่า ก่อนการรับเมล็ดพันธุ์กลับคืน ได้มีการจัดประชุม VDO “ค่ายส่งเสริมการศึกษาโครงการเมล็ดพันธุ์ไต้หวันท่องอวกาศ” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีนักเรียนประถม 63 กลุ่ม มัธยมต้น 37 กลุ่ม และมัธยมปลาย 19 กลุ่มสมัครร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับจุดเด่นเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การดูแล การจดบันทึกสังเกตการณ์การเก็บข้อมูลจัดทำรายงานทางวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore