:::

คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ จะเปิดประชุมก่อนวันชาติ 10 ตุลาคม

  • 14 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ จะเปิดประชุมก่อนวันชาติ 10 ตุลาคม
คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ จะเปิดประชุมก่อนวันชาติ 10 ตุลาคม

กระทรวงแรงงานแถลงว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจะเปิดประชุมก่อนวันชาติ 10 ตุลาคม กำหนดวันที่แน่นอนยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ

หวงเหวยเชิน (黃維琛) อธิบดีกรมเงื่อนไขและความเสมอภาคการจ้างงานบอกว่า ต้องการให้คณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมได้ เพราะฉะนั้นจะต้องรอการประสานแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การจัดประชุมพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำใน 2 ปีที่ผ่านมา เปิดประชุมในเดือนสิงหาคม ในปีนี้ยังกำหนดวันไม่ได้ หวงเหวยเชินชี้ว่า เดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการระบาดโรคโควิด สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดจึงไม่มีการจัดประชุม

ปีที่แล้ว แม้เกิดโรคระบาด อีกทั้งในยุค ปธน. ไช่อิงเหวินขึ้นบริหารประเทศได้ปรับเงินเดือนติดต่อกัน 5 ปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างฯ ยังคงปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นเดือนละ 200 เหรียญไต้หวัน คิดเป็น 0.84% นับว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในปีนี้โรคระบาดรุนแรงมากกว่าปีที่แล้ว การจะปรับเพิ่มหรือไม่เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore