:::

ประชาชนไต้หวันออกบ้านไปจับจ่ายใช้สอยลดลง จำนวนบริษัทและพนักงานหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม

  • 16 September, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ประชาชนไต้หวันออกบ้านไปจับจ่ายใช้สอยลดลง จำนวนบริษัทและพนักงานหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม
ประชาชนไต้หวันออกบ้านไปจับจ่ายใช้สอยลดลง จำนวนบริษัทและพนักงานหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่ม

     ช่วงก่อนหน้านี้จำนวนคนหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนลดลงมาถึง 22,000 คน แต่ข่าวดีกลับไม่ได้มีต่อเนื่อง เพราะกระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศวันนี้ (16 ก.ย.) ว่า มีจำนวนคนหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนทั้งหมด 37,929 คน จากทั้งหมด 3,638 บริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติก่อนหน้านี้พบว่าจำนวนพนักงานหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 2,166 คน ส่วนจำนวนบริษัทเพิ่มขึ้น 181 แห่ง 

     จากการวิเคราะห์ของกระทรวงแรงงานไต้หวันพบว่า อุตสาหกรรมโรงแรมและร้านอาหารมีอัตราการหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นว่า 900 คน ซึ่งยังถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการหยุดงานไม่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมสนับสนุนบริการซึ่งก็คือ บริษัทนำเที่ยว ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการควบคุมพรมแดน ขณะที่อุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นบางส่วน โดยสาเหตุน่าจะมาจากตอนนี้ยังคงประกาศใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ระดับที่ 2 ประชาชนจึงเห็นว่าการป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน ทำให้มีประชาชนออกบ้านไปจับจ่ายใช้สอยลดลง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore