:::

สหภาพยุโรปรวมไต้หวันอยู่ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก

  • 17 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สหภาพยุโรปรวมไต้หวันอยู่ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก
สหภาพยุโรปรวมไต้หวันอยู่ในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก photo;Shutterstock

EU หรือ สหภาพยุโรปให้ความสำคัญไต้หวันในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือ กำหนดอยู่ในรายงานยุทธศาสตร์ความร่วมมืออินโดแปซิฟิกของสหภาพยุโรป รายงานดังกล่าวผ่านการลงมติในวันที่ 16 กันยายน ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 570 เสียง คัดค้าน 61 เสียง และสละสิทธิ์ 40 เสียง ในรายงานระบุว่า EU จะต้องเร่งดำเนินการประเมินและวางแผนการทำงานผลักดันข้อตกลงการลงทุน 2 ฝ่ายกับไต้หวัน(BIA) ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างเป็นรูปธรรม ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสังเกตการณ์และองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นสมาชิกองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (UNFCCC) โดยมีส่วนร่วมในกลไกและกิจกรรมต่างๆ

ต่อกรณีนี้ นรม. ซูเจิงชาง ของไต้หวันให้สัมภาษณ์ที่สภานิติบัญญัติในวันที่ 17 กันยายนว่า ภายใต้การบริหารประเทศของ ปธน.ไช่อิงเหวิน ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับไต้หวันมากขึ้น ในช่วงนี้หลายประเทศพากันแสดงท่าทีและปฏิบัติการอย่างจริงจังในการสนับสนุนไต้หวัน ยอมรับความสำเร็จไต้หวัน เป็นสิ่งยืนยันว่าไต้หวันมีความสำคัญในเวทีโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore