:::

ไต้หวันขอบคุณญี่ปุ่นที่บริจาควัคซีน ตอบแทนด้วยการบริจาคเครื่องใช้การแพทย์

  • 17 September, 2021
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ไต้หวันขอบคุณญี่ปุ่นที่บริจาควัคซีน ตอบแทนด้วยการบริจาคเครื่องใช้การแพทย์
ไต้หวันขอบคุณญี่ปุ่นที่บริจาควัคซีน ตอบแทนด้วยการบริจาคเครื่องใช้การแพทย์

ไต้หวันตอบแทนญี่ปุ่นที่บริจาควัคซีนให้หลายครั้ง เซี่ยฉางถิง ผู้แทนไต้หวันประจำญี่ปุ่นเป็นตัวแทนบริจาคเครื่องวัดออกซิเจน 10,000 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจน 1,008 เครื่อง พิธีส่งมอบจัดขึ้นที่ห้องประชุมนานาชาติวุฒิสภาญี่ปุ่น โดยวุฒิสมาชิก Keiji Furuya ประธาน และ Nobuo Kishi, Seiichi Eto รองประธานกลุ่มวุฒิสมาชิกที่เป็นมิตรกับไต้หวันร่วมงานอย่างพร้อมหน้า

เซี่ยฉางถิงกล่าวว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีนี้ ไต้หวันเผชิญโรคโควิด-19 ปะทุรุนแรงขึ้น ได้รับบริจาควัคซีนจากญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นการช่วยเหลือในยามจำเป็น จนถึงขณะนี้ได้รับบริจาควัคซีนแล้ว 3.9 ล้านโดส ไต้หวันขอขอบคุณอย่างยิ่ง

เซี่ยฉางถิงยังกล่าวด้วยว่า หลังจากไต้หวันได้รับบริจาควัคซีนครั้งแรกเมื่อ 14 มิถุนายน 2564 กลุ่มเอกชนในไต้หวันรวมทั้งตึกไทเป 101 ได้ลงโฆษณาขอบคุณในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น และมีการจัดทำวีดีโอแสดงความขอบคุณ ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดในญี่ปุ่นยังไม่สงบ มีการรายงานขาดแคลนเครื่องวัดออกซิเจน ไต้หวันจึงได้บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นการตอบแทน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore