:::

MAC ไต้หวันโต้ TAO ของจีน สถานะปัจจุบันช่องแคบไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลง R.O.C. เป็นประเทศอธิปไตย

  • 13 October, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
MAC ไต้หวันโต้ TAO ของจีน สถานะปัจจุบันช่องแคบไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลง R.O.C. เป็นประเทศอธิปไตย
MAC ไต้หวันโต้ TAO ของจีน สถานะปัจจุบันช่องแคบไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลง R.O.C. เป็นประเทศอธิปไตย

      สุนทรพจน์วันชาติของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ย้ำจุดยืนความเป็นอธิปไตยของสาธารณรัฐจีน และย้ำจุดยืน “4 ยืนหยัด” มากำหนดฐานะของไต้หวัน ขีดเส้น 4 ยืนหยัด ได้แก่ ยืนหยัดในระบอบรัฐธรรมนูญเสรีภาพประชาธิปไตย ยืนหยัดจุดยืนที่สาธารณรัฐจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ขึ้นต่อกัน ยืนหยัดในอธิปไตยที่ไม่อาจยินยอมให้ผู้ใดรุกล้ำได้ และ ยืนหยัดในอนาคตของสาธารณรัฐจีนต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนชาวไต้หวัน ซึ่งทำให้สำนักงานกิจการไต้หวัน (TAO) ของจีนมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรง โจมตีผู้นำไต้หวันว่า ยั่วยุอย่างเปิดเผยเพื่อแสวงหาการแยกไต้หวันเป็นเอกราช โดย คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (MAC) ไต้หวัน ได้ตอบโต้ว่า ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันคือจีน จินตนาการรวมไต้หวัน ซึ่งเป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นบนช่องแคบไต้หวันและในภูมิภาค

       นอกจากนี้ MAC ไต้หวันยังได้ตอบโต้ว่า สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนวิพากษ์วิจารณ์และโยนความรับผิดชอบอย่างไม่สร้างสรรค์เช่นนี้ มีแต่จะทำให้ความห่างเหินและความรับรู้ของช่องแคบไต้หวันแยกออกจากกันมากยิ่งขึ้น ทางการปักกิ่งควรที่จะต้องยอมรับ “4 ยืนหยัด” ของประธานาธิบดีไช่ฯ และควรเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าปัจจุบันประชาคมโลกต่างเอือมระอาต่อการวางอำนาจบาตรใหญ่ของจีน จนกลายเป็นปฏิกิริยาและแรงต้านมากยิ่งขึ้นด้วย

        ส่วนประเด็น สาธารณรัฐจีนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้ขึ้นต่อกันนั้น มีความหมายเดียวกับ “สาระอนาคตไต้หวัน” ของพรรคดีพีพีในปี 1999 คือทฤษฎี “สองประเทศ”? ซึ่ง MAC ก็ชี้แจงว่า สาธารณรัฐจีนเป็นประเทศอธิปไตย สองฝั่งช่องแคบไต้หวันมิได้ขึ้นต่อกันเป็นความจริง สาธารณรัฐจีนเป็นประเทศอธิปไตย ยืนเด่นเป็นตระหง่านมานานถึง 110 ปี อาณาเขตดินแดนของสาธารณรัฐจีนในปัจจุบันก็คือ ไต้หวัน เผิงหู จินเหมิน และมัตสุ ซึ่งไม่เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน คำกล่าวของผู้นำไต้หวันจึงเป็นการสะท้อนสภาพความเป็นจริงทางการเมืองของช่องแคบไต้หวัน ส่วนที่ปักกิ่งวางกรอบการเมืองไว้ที่ “จีนเดียว” “คัดค้านหนึ่งจีนหนึ่งไต้หวัน” หรือ “สองจีน” ก็เพื่อปฏิเสธอธิปไตยของสาธารณรัฐจีน  จึงหวังว่าพรรคฝ่ายค้านในไต้หวันจะไม่ตกหลุมพรางการเมืองของปักกิ่ง ปฏิเสธอธิปไตยของตนเอง

          ประเด็นสุดท้ายคือ ช่องแคบไต้หวันไม่ได้ขึ้นต่อกันนานกว่า 72 ปี เป็นความจริง สาธารณรัฐจีนก่อตั้งขึ้นก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีนนานถึง 38 ปี ปัจจุบันลงรากปักฐานในไต้หวนั ซึ่งเป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในรอบ 72 ปี นับตั้งแต่ปี 1949 ดังนั้น ผู้ที่ปฏิเสธประวัติศาสตร์ 110 ปีของสาธารณรัฐจีนคือทางการจีนคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore