:::

สื่อมวลชนตปท.ลือจีนบีบวาติกันตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน กต.ไต้หวันชี้ ความสัมพันธ์ยังดีอยู่

  • 25 October, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
สื่อมวลชนตปท.ลือจีนบีบวาติกันตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน กต.ไต้หวันชี้ ความสัมพันธ์ยังดีอยู่
สื่อมวลชนตปท.ลือจีนบีบวาติกันตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน กต.ไต้หวันชี้ ความสัมพันธ์ยังดีอยู่

     จากกรณีที่มีสื่อมวลชนในอิตาลีนำเสนอรายงานข่าวว่าจีนแผ่นดินใหญ่พยายามบีบบังคับให้นครรัฐวาติกันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นางโอวเจียงอัน (歐江安) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้อ่านรายงานข่าวของสื่อมวลชนอิตาลีซึ่งไม่ระบุที่มาของแหล่งข่าวว่า จีนแผ่นดินใหญ่บีบบังคับให้นครรัฐวาติกันตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน แต่นครรัฐวาติกันต้องการให้จัดตั้งสถานทูตกรุงปักกิ่งเสียก่อน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนครรัฐวาติกันกับจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ในสภาวะหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนมิได้ระบุแหล่งที่มาของข่าวนี้หรือสมมติฐานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศจึงไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีนี้

      นางโอวเจียงอัน กล่าวว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรประเทศระหว่างไต้หวันกับนครรัฐวาติกันยังเป็นไปได้ด้วยดี ช่องทางการสื่อสารอย่างราบรื่นทุกประการ แล้วยังมีหลักฐานต่างๆ ที่ชี้ชัดว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 2 ประเทศยังคงเป็นไปด้วยดีอยู่ เช่น ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก ไต้หวันตอบรับสมณสาส์นพระสันตะปาปาฟรานซิส รัฐบาลไต้หวัน ภาคเอกชน ตลอดจนคณะคาทอลิกได้ให้ความช่วยเหลือ นครรัฐวาติกันและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านโรคระบาด แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณของไต้หวันในการให้ความช่วยเหลือ และได้รับการตอบรับในด้านบวกมากมายจากนครรัฐวาติกัน

    นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ช่วงที่พระสันตะปาปาฟรานซิสเข้ารับการผ่าตัด บุคคลสำคัญทางการเมือง 92 ประเทศส่งสารแสดงความห่วงใย ซึ่งเว็บไซต์ทาบการของนครรัฐวาติกันได้ขึ้นรายชื่อแสดงความขอบคุณ โดยมีชื่อของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเป็นลำดับแรก นอกจากนี้ ในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เดือนตุลาคมปีนี้ พระสันตะปาปายังได้ส่งสารแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีไช่อิงเหวินอวยพรให้ประชาชนไต้หวันประสบแต่สันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore