:::

ไต้หวันวางแผนจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว รับรองยี่ห้อวัคซีนที่ EUA ไต้หวัน และ WHO ให้การรับรอง

  • 25 October, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ไต้หวันวางแผนจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว รับรองยี่ห้อวัคซีนที่ EUA ไต้หวัน และ WHO ให้การรับรอง
ไต้หวันวางแผนจัดทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้ว รับรองยี่ห้อวัคซีนที่ EUA ไต้หวัน และ WHO ให้การรับรอง

     หลายประเทศในโลกผลักดันวัคซีนพาสปอร์ตโควิด-19 สหภาพยุโรปเริ่มต้นการใช้เอกสารหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบดิจิตัล (EU Digital COVID Certificate) หรือที่เรียกว่า วัคซีนพาสปอร์ต ตั้งแต่เดือนก.ค.เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ผ่านไปกว่า 3 เดือนแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ต.ค. นายเฉินสือจง (陳時中) รมว.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วัคซีนพาสปอร์ตของไต้หวันดำเนินการวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะใช้รูปแบบเดียวกับยุโรป และผลักดันการรับรองร่วมกันกับประเทศอื่นๆ นอกจากให้การรับรองวัคซีนที่อนุญาตให้ใช้แบบกรณีฉุกเฉิน (EUA) ของไต้หวันแล้ว จะยึดหลักการรับรองวัคซีนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรองด้วย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นเป็นอย่างอื่น เช่น มีหลักฐานยืนยันว่าวัคซีนชนิดนั้นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ จึงจะตัดออกจากรายชื่อวัคซีนที่ให้การรับรอง เป็นต้น

     สำหรับวัคซีนพาสปอร์ตของไต้หวันมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ หลักฐานรับรองความมีประสิทธิภาพของวัคซีน, หลักฐานรับรองความน่าเชื่อถือ และผ่านการรับรองทั้งสองฝั่งว่าจะเปิดการเดินทางได้เมื่อไร เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดกรณีว่าวัคซีนที่ไม่น่าเชื่อถือกระจายเข้าสู่ระบบนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore