:::

ช่วงตรุษจีน คาดโรงแรมไม่เพียงพอสำหรับกักตัว ศบค.ไต้หวันวางแผนระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติชั่วคราว

  • 25 October, 2021
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ช่วงตรุษจีน คาดโรงแรมไม่เพียงพอสำหรับกักตัว ศบค.ไต้หวันวางแผนระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติชั่วคราว
ช่วงตรุษจีน คาดโรงแรมไม่เพียงพอสำหรับกักตัว ศบค.ไต้หวันวางแผนระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติชั่วคราว

     ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ก็จะถึงเทศกาลตรุษจีน อัตราการจองโรงแรมสำหรับกักตัวภายในประเทศสูงมาก จากสถิติช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ระยะเวลา 20 วัน มีผู้เดินทางเข้าประเทศ 31,000 คน คาดว่าตรุษจีนปีหน้าจะมีคนจำนวนมากเดินทางกลับไต้หวันมากขึ้น ขณะนี้สถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้มีจำนวนทั้งสิ้น 5,700 ห้อง โรงแรมสำหรับกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคมีจำนวนกว่า 26,000 ห้อง ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 11-16 ม.ค. 2565 มีโรงแรมสำหรับกักตัวที่ยังจองได้เหลือประมาณ 1,000 ห้อง ปริมาณไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัด จากกรณีดังกล่าวจะอนุญาตให้ชาวไต้หวันกักตัวที่บ้านได้หรือไม่นั้น นายเฉินสือจง (陳時中) ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน กล่าวว่า กำลังอยู่ระหว่างหารือพิจารณา ด้านนายเฉินจงเยี่ยน (陳宗彥) รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ระบุว่า กำลังดำเนินการวางแผนมาตรการระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว หวังว่าจะช่วยให้พลเมืองไต้หวันสามารถเดินทางกลับไต้หวันได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่เดินทางกลับไต้หวันจะต้องจองโรงแรมสำหรับกักตัวหรือสถานกักกันโรคส่วนกลางไว้ล่วงหน้า

     นอกจากนี้ จากสถิติล่าสุด อัตราการฉีดวัคซีนในประชากรไต้หวันเข็มแรก 67.7% ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 27.4% จากอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นนี้ ทำให้สังคมให้ความสนใจว่าไต้หวันจะเปิดพรมแดนได้เมื่อไร นายเฉินสือจงตอบกระทู้ถามในสภานิติบัญญัติว่า เมื่อประชาชนรับวัคซีนเข็มแรกครอบคลุม 70% รับวัคซีนครบสองเข็มครอบคลุม 60% จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันพื้นฐานภายในประเทศ แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับคนที่เดินทางเข้ามามีความเสี่ยงสูงมากน้อยเพียงใด หากเปิดประเทศทั้งหมด ไต้หวันไม่อาจรับได้ไหว ดังนั้นจะต้องจัดระดับ จำแนกอย่างไร ตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่แตกต่างกันไป ผู้คนที่เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนต่างกัน จะต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสม แต่ก่อนที่จะถึงเกณฑ์อัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากร เข็มแรก 70% เข็มที่สอง 60% ดังที่ว่าไว้นั้น ตอนนี้คงยังไม่ต้องจำเป็นที่จะกล่าวถึงเรื่องเปิดพรมแดน"

     ทั้งนี้ ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้วิเคราะห์จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศระหว่างเดือนส.ค.-ต.ค.ปีนี้ จำนวน 110,000 คน พบว่า ผู้ที่ถูกตรวจพบทันทีว่าติดเชื้อเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีจำนวน 176 คน อัตราผลบวกอยู่ที่ 0.15% ในจำนวนนี้ 136 คน เป็นผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ถึงแม้จะมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม แต่ถ้าไต้หวันผ่อนคลายมาตรการลง จะไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะมีอาการไม่รุนแรง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore