:::

ANKR มนุษย์ดนตรี ผู้นำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างลงตัว

  • 03 December, 2021
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ANKR มนุษย์ดนตรี ผู้นำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอย่างลงตัว
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสานผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ผลงานของ ANKR

      ANKR ย่อมาจากคำว่า Anchor มีความหมายลึก ๆ ว่า มนุษย์ผู้ท่องไปในทะเลที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดหย่อน ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำเอาเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมกลมกลืนกับภาพแห่งธรรมชาติได้อย่างลงตัว ทั้ง ๆ ที่ผู้คนต่างมองว่าสองสิ่งนี้ไม่มีวันที่จะไปด้วยกันได้ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะนำผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศลึกลับแห่งธรรมชาติ จับจ้องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป้าหมายที่มากกว่านี้ก็คือ ทำให้นานาชาติมองเห็นความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์แห่งธรรมชาติของไต้หวัน

      ในช่วงที่ผ่านมา วงการดนตรีไต้หวันต้องเผชิญกับภาวะคอขวด ซึ่งมาจากสาเหตุของโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงของตลาด ทำให้ผู้คนบางส่วนเริ่มแสวงหาความเป็นไปได้ของวงการดนตรีไต้หวันว่ายังมีโอกาสอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง ANKR ซึ่งอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของไต้หวัน ประสมประสานกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งเทคโนโลยีเป็นแกนหลัก ได้กลายเป็นผลงานดนตรีที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง จนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม Taiwan Creative Content Agency

Gary Chen (ซ้าย) เจ้าของ ANKR กับหยางเศี้ยวเวย (ขวา) ผู้พัฒนาระบบ Mixsurr 

      ANKR เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ทุ่มเทให้กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการผลิตภาพยนตร์ประกอบดนตรี ได้นำเอาวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันประสมประสานกับดนเตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างลงตัว จนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งไม่มีสองของ ANKR

      ANKR ได้ผลิตผลงานที่เป็นรายการแสดงดนตรีกลางแจ้ง อาทิ “ชื่อตี้” “เจวียนหลิง” “หลวนซาน” ไลฟ์เซสซั่น โดยเก็บภาพความลี้ลับแห่งธรรมชาติไต้หวันที่ห่างไกลผู้คนด้วยภาพความละเอียดสูง เก็บบันทึกขุนเขาเขียวขจีท่ามกลางเมฆหมอกห้อมล้อม ความงดงามของขุนเขาริมชายฝั่งฮัวเหลียนไถตง ตลอดจนก้าวเข้าสู่เขื่อนน้ำทีแห้งขอด เชื้อเชิญศิลปินดนตรีเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิคดนตรีเสียงรอบทิศที่ ANKR วิจัยค้นคว้าผลิตออกมาเป็นเครื่องมิกซืเสียงเครื่องแรกของโลก สรรค์สร้างออกมาเป็นผลงานที่นำเอาธรรมชาติกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาหลอมเข้าสู่ความรู้สึกที่สัมผัสได้อันงดงาม สื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของธรรมชาติและประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้น

      คุณแกรี่ เฉิน เจ้าของ ANKR ทุ่มเทให้กับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันมาอย่างยาวนาน บวกกับรสนิยมแห่งความเป็นธรรมชาติในตัวของเขา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด ทำให้เขาคิดที่จำนเอาดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ออกสู่ธรรมชาติ ใช้ดนตรีกับสิ่งแวดล้อมผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติให้มากขึ้น ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือ อาศัยวิธีการนี้ทำให้ความสวยงามของไต้หวันกับสิ่งแวดล้อมของไต้หวันมีโอกาสที่จะให้ชาวโลกได้เห็นมัน แกรี่ เฉิน เล่าให้ฟังว่า “หนึ่งปีที่ผ่านมา พวกเราลุยน้ำ ข้ามน้ำ ข้ามทะเล ข้ามขุนเขาไปตามที่ต่าง ๆ ทำอะไรบางอย่างจนประสบความสำเร็จ พวกเราเองรู้สึกว่า ในแง่ของความรู้สึกแล้ว ผมรู้สึกว่าที่สำคัญก็คืออยากที่จะไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าเราจะใช้กิจกรรมหรือภาพหรือเครื่องมืออะไรก็ตาม แต่โดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างต้องลงมือทำเอง เดินด้วยเท้าของตัวเองไปยังที่ต่าง ๆ ทำให้ผมยิ่งมีความรู้สึกของ ANKR มากขึ้น ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สิ่งแวดล้อมและผู้คนของไต้หวันออกไปให้กว้างไกลยิ่งขึ้น”

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore