:::

ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมากลุ่มผู้สูงอายุไต้หวันขี่จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27%

  • 02 December, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมากลุ่มผู้สูงอายุไต้หวันขี่จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27%
ช่วง 9 เดือนที่ผ่านมากลุ่มผู้สูงอายุไต้หวันขี่จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27%

     จากสถิติล่าสุดของคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน กระทรวงคมนาคมไต้หวัน พบว่า อุบัติเหตุการจราจรทางบกช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2021 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 256,188 ครั้ง ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต 2,186 ราย บาดเจ็บ 339,986 ราย หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2020 พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุลดลง 6,795 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 2.58% ยอดผู้เสียชีวิตลดลง 5 ราย  คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 0.2% และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง 9,500 ราย คิดเป็นอัตราส่วนลดลง 3.4% แต่ที่น่าสังเกตคืออุบัติเหตุการขี่จักรยานยนต์กลุ่มคนสูงอายุไต้หวันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเองกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น 27.2% ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 18-24 ปี มีอัตรากการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 76,577 ครั้ง คิดเป็น 33.4% ซึ่งเมื่อเทียบกลับปีที่แล้วมีจำนวนลดลง 8,240 ครั้ง คิดเป็นอัตราส่วนลดลง  9.7%

     นอกจากนี้ยังมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนตามนครและเมืองต่างๆ โดย 5 อันดับแรกที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ นครเกาสง 237 คน นครไถหนาน 233 คน นครไถจง 213 คน นครเถาหยวน 204 คน และนิวไทเป 187 คน โดยมีสาเหตุของการเสียชีวิตคือ ขี่จักรยานยนต์แลัวประสบอุบัติเหตุเอง, ขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วประสบอุบัติเหตุ และดื่มสุราขับขี่ยานพาหนะประสบอุบัติเหตุ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore