:::

ผู้ปกครองกังวลบุตรหลานใช้อุปกรณ์ไอที รมว.ศึกษาธิการไต้หวันแนะ “ใช้อย่างถูกวิธี” ดีกว่าห้ามใช้

  • 02 December, 2021
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ผู้ปกครองกังวลบุตรหลานใช้อุปกรณ์ไอที รมว.ศึกษาธิการไต้หวันแนะ “ใช้อย่างถูกวิธี” ดีกว่าห้ามใช้
ผู้ปกครองกังวลบุตรหลานใช้อุปกรณ์ไอที รมว.ศึกษาธิการไต้หวันแนะ “ใช้อย่างถูกวิธี” ดีกว่าห้ามใช้

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้กล่าวรายงานต่อสภาบริหารไต้หวันถึง “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” โดยคาดว่าระหว่างปี ค.ศ.2022-2025 จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจำนวน 20,000 ล้านเหรียญไต้หวัน เพื่อทำการขยายโครงข่ายสัญญานอินเตอร์เนตตามโรงเรียน และจะซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพิ่มอีก 610,000 เครื่อง คิดเป็นสัดส่วนการใช้งานของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลคือ 1:1 ส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลคือ 6:1 และสำหรับครูอาจารย์ให้สลับกันยืมใช้ตามความต้องการใช้งาน

     พันเหวินจง (潘文忠) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า สำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่อุปกรณ์ไอทีถือเป็นของใช้ที่ทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกัน เพราะถึงแม้จะมีประโยชน์และช่วยอำนวยความสะดวกสบาย แต่ก็รู้สึกวิตกกังวลว่าหากบุตรหลานไม่ได้รับการชี้นำถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง อุปกรณ์ไอทีเหล่านี้จะไม่สามารถช่วยให้บรรลุการเรียนรู้ตามที่ต้องการได้ ดังนั้นการยกระดับการเรียนการสอนของทั้งครูและนักเรียนผ่านวิธีการใช้งานอุปกรณ์ไอทีอย่างถูกต้องจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ฝึกอบรมครูในการใช้งานสื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน พัฒนาเนื้อหาดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูลแล้วไปสร้างเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore