:::

ภาพข่าวประจำวัน

ฮัวเหลียนยังเกิดแผ่นดินไหวรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ต่อเนื่อง 14 ก.ค. วันเดียว 38 ครั้ง
ฮัวเหลียนยังเกิดแผ่นดินไหวรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ต่อเนื่อง 14 ก.ค. วันเดียว 38 ครั้ง
โควิด-19 กระทบสายการบิน EVA AIR หันมาทำขนมปังจำหน่าย 2 เดือนขายได้ปริมาณเทียบเท่าความสูงของตึกไทเป 101 จำนวน 200 ตึก
โควิด-19 กระทบสายการบิน EVA AIR หันมาทำขนมปังจำหน่าย 2 เดือนขายได้ปริมาณเทียบเท่าความสูงของตึกไทเป 101 จำนวน 200 ตึก