RTI Radio Taiwan International

มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไต้หวันผ่านคูปองกระตุ้นเศรษฐกิจ 5 เท่า (ตอนที่ 1) หากใครติด...