RTI Radio Taiwan International

มิติใหม่ ไต้หวัน ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     รายการมิติใหม่ไต้หวันสัปดาห์นี้จะขอพูดเรื่องราวของการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการไม่ทารุณกรรมสัตว์ ผ่านการใช้เครื่องสำอางหรื...