RTI Radio Taiwan International

ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 2564

      ไต้ฝุ่น (颱風 ไถฟง) หรือ typhoon  สำหรับไต้หวันแล้ว พายุไต้ฝุ่น เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประจำทุกปี คนไต้หวันถึงกับกล่าว...