กระแสประชาธิปไตย รัฐสภาสหรัฐฯ หนุนสำนักงานผู้แทนไต้หวันเปลี่ยนชื่อให้เหมาะสม

๑. คณะทำงาน China Task Force พรรครีพับลิกัน หนุนสำนักงานผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐฯ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานผู้แทนไต้หวัน      คณะทำงา...