RTI Radio Taiwan International

ไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษัท ไฟฟ้าไต้หวัน (Taipower) ติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะช่วยตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบริษัท ไฟฟ้าไต้หวัน (Taipower) อดีตการไฟฟ...