RTI Radio Taiwan International

ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวันเรียกร้องสมาชิก APEC สนับสนุนไต้หวันเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

๑. ดร. มอริส จาง ตัวแทนผู้นำไต้หวันเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำเศรษฐกิจ APEC เตือน การค้าเสรีในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีเงื่อนไข       &nb...