RTI Radio Taiwan International

ชีพจรเศรษฐกิจ ไต้หวันเร่งสกัดราคาสินค้าพุ่ง ระดมห้างต่างๆ เปิดโซนราคาสินค้าโดนใจ

๑. แรงงานต่างชาตินับร้อยถูกขูดรีด สภาตรวจสอบสั่งกระทรวงแรงานแก้ไขให้ถูกต้อง       สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีมิจฉาชีพแอบอ้...