RTI Radio Taiwan International

สารานุกรมสุขภาพ วันที่ 31 ต.ค. 64

     สารานุกรมสุขภาพสัปดาห์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาการร้อนใน ร้อนใน (Aphthous Ulcers) เป็นอาการที่เยื่อบุอ่อนภายในช่อง...