RTI Radio Taiwan International

ที่นี่ไต้หวัน วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

นกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์ พบครั้งแรกในไต้หวันจำนวน 6 ตัว แต่หลังผ่านพ้นไปเกือบ 40 ปี ประชากรของนกมีมากกว่า 10,000 ตัวนกช้อนหอยศักดิ์สิทธิ์ หรือนกช้อน...