RTI Radio Taiwan International

ที่นี่ไต้หวัน วันอังคารที่ี 23 พฤศจิกายน 2564

 หลายพื้นที่ในกรุงไทเปถูกนกพิราบป่ายึดครองมากขึ้นใครก็ตามที่ไปเที่ยวอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ก็คงเห็นนกพิราบป่ารวมกลุ่มจำนวนไม่น้อยอยู่บริเวณด้านหน้...