ทริปล่าดอกไม้ กับดอกพวงแสดและชมพูพันธ์ุทิพย์ในไต้หวัน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- เดือนมกราคมของไต้หวัน ซากุระยังมาไม่ถึง แต่ก็มีดอกไม้อื่นๆ ให้ชมกัน วันนี้เราไปตามล่าหาพวงแสดกับชมพูพันธ์ุทิพ...