สายเช็คอินให้ไวเรย GUCCI ArtWall ในไทเปเตรียมถูกทุบทิ้ง

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้-  สายเช็คอินให้ไวเรย GUCCI ArtWall ซึ่งอยู่ที่ย่านถนนหย่งคังในไทเปเตรียมถูกทุบทิ้งแล้วพิกัด: ht...