ร้อนนักต้องคลายร้อน กับทริปเที่ยวเกาะกุยซานเต่าแบบไปง่ายสบายๆ

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- ร้อนนักต้องคลายร้อน กับทริปเที่ยวเกาะกุยซานเต่า (龜山島) แบบไปง่ายสบายๆ เที่ยวเกาะที่มีรูปลักษณ์คล้ายเต่าแล...