หิมะเดือนเก้ามาแล้วจ้า! ช่วงนี้บางที่ของเถาหยวนก็จะขาวโพลนนะครับ อุๆๆๆๆ

อะไร อะไร ในไต้หวัน - 2020-09-04- หิมะเดือนเก้ามาแล้วจ้า! ช่วงนี้แถวต้าซีของเถาหยวนก็จะขาวโพลนนะครับ กับทุ่งดอกกุ้ยฉ่ายสีขาวๆ ราวกับหิมะที่เพิ่งตกลงมา...