สวนตระกูลหลินเปิดการแสดงแสงสีเสียงยามราตรีแล้ว

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้ (11 ก.ย. 2563)- สวนตระกูลหลิน (林本源園邸) ที่เขตปั่นเฉียว นครนิวไทเป เปิดการแสดงแสงสีเสียงยามราตรีแล้ว ตั้งแต...