ชมการยิงพลุประกอบดนตรีที่ทะเลสาบสุริยันจันทรากัน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวัน ;วันศุกร์ที่ 9 ตุุลาคม 2563- เทศกาลพลุประกอบดนตรีทะเลสาบสุริยันจันทราปีนี้ เตรียมเปิดฉากคืนวันที่ 17 ตุลาคมนี้ บริเวณลาน...