RTI Radio Taiwan International

อะไรอะไรในไต้หวัน วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 - ฮาโลวีนปีนี้ ไทเปจัดใหญ่

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- งานฮาโลวีนที่เทียนหมู่ของไทเปปีนี้ มีจัด 2 วัน โดยในคืนวันที่ 30 ตุลาคม จะเปิดให้เด็กๆ เดินตระเวณแวะเยี่ยมรับ...