RTI Radio Taiwan International

อะไรอะไรในไต้หวัน (2021-05-07) หน้าร้อนแบบนี้ไปตระเวนดูบอลลูนทั่วไต้หวันกันดีกว่า

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- หน้าร้อนแบบนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงของเทศกาลบอลลูนในไต้หวันกันอีกแล้ว เราไปตระเวนดูบอลลูนทั่วไต้หวันกันดีกว...