RTI Radio Taiwan International

อะไรอะไรในไต้หวัน (2021-05-14) เบื่อดอกไม้ก็มีผีเสื้อให้ชม ทั้งไทเป+ไทจง

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- ปลายฤดูใบไม้ผลิเข้าฤดูร้อนแบบนี้ มวลหมู่ผีเสื้อนานาพันธุ์ต่างก็พากันออกมาเฉิดฉายตระการตา สัปดาห์นี้เรามาพาคุณ...