RTI Radio Taiwan International

เลาะรั้ว ครัวไต้หวัน ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

     รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันสัปดาห์นี้พาทุกคนกลับมาเดินชอปปิ้งของอร่อยที่ห้าง Costco หรือ 好市多 (ห่าวซื่อตัว) กันอีกแล้ว แต่ครั้งนี้เรา...